2010

Vol. 95, Núm. 2 (2010): Identitats i accions col·lectives

El segon número d’aquest volum 95 de Papers inclou un seguit d’articles que investiguen una qüestió tan complexa com la de les identitats, i també algunes recerques teóriques i aplicades sobre la lògica de les accions col.lectives. En primer lloc, ens trobem amb tres treballs que centren la seva atenció, des de diferents punts de vista sociològics, en les identitats de gènere (els de Poggio, Berga, i Mendoza i Ortiz). En segon lloc, les identitats nacionals són també objecte de discussió en els articles de Etherington i Gayo Cal. La dinàmica de determinats tipus d’acció col.lectiva és estudiada, des d’una perspectiva tèorica rigurosament formalitzada, a l’article de León Medina, mentre que la nota de recerca de Yeste Piquer ens informa cumplidament d’un cas concret de moviment social de recent actualitat al nostre país. Completen aquesta entrega dos articles de teoria sociològica que plantegen debats candents a la disciplina: la professora Lizón discuteix la teoria social del segle XX des de la dicotomia raons/causes, mentre que el text de Tena analitza les aportacions recents de la ciència social experimental sobre el pluralisme motivacional dels humans. Tres articles adicionals ens parlen sobre infància i migracions (Pàvez), igualtat d’oportunitats a la universitat (Belzunegui, Mañas i Moreno), i sociologia de l’alimentació (Callejo), camps en els que la recerca sociològica s’està desenvolupant apreciablement en els darrers anys.

D’altra banda, aquest és el primer número que ha estat gestionat i publicat íntegrament a través de la plataforma Open Journal Systems (OJS), a més de la corresponent versió en paper imprés. Des de l’Equip de Redacció volem agraïr a tot el personal implicat, així com als autors i evaluadors de la revista, totes les molèsties que s’han pres per fer possible aquest important canvi, que permitirà un funcionament més àgil i eficient de Papers.

L’Equip de Redacció

 Elementos 26 - 50 de 121     << < 1 2 3 4 5 > >> 
ISSN: 2013-9004
Aquesta revista forma part del servei de Revistes Digitals de la Universitat Autònoma de Barcelona i funciona sobre Open Journal Systems.
Open Journal Systems és un programari lliure desenvolupat per Public Knowledge Project.