Consejo consultivo

Dra. Carlota Solé, Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona, España

Dr. José Antonio Noguera Ferrer, Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona, España

José Adelantado Gimeno, Universitat Autònoma de Barcelona

Montserrat Baras Gómez, Universitat Autònoma de Barcelona

Esther Barbé, Universitat Autònoma de Barcelona

Joan Botella, Universitat Autònoma de Barcelona

Ignasi Brunet Icart, Universitat Rovira i Virgili

Anna Cabré, Universitat Autònoma de Barcelona

Lorenzo Cachón, Universidad Complutense de Madrid

Manuel Castells, Universitat Oberta de Catalunya

Aaron Cicourel, University of California, San Diego

Juan Díez Medrano, Universitat de Barcelona

Gösta Esping Andersen, Universitat Pompeu Fabra

José Ramón Flecha García, Universitat de Barcelona

Salvador Giner, Institut d'Estudis Catalans

Julio Iglesias de Ussel, Universidad Complutense de Madrid

María Jesús Izquierdo Benito, Universitat Autònoma de Barcelona

David Laitin, University of Stanford

Emilio Lamo de Espinosa, Universidad Complutense de Madrid

Francisco Llera, Universitat Politècnica de València

Andreu Lope Peña, Universitat Autònoma de Barcelona

Carlos Lozares, Universitat Autònoma de Barcelona

Antonio Martín Artiles, Universitat Autònoma de Barcelona

Fausto Miguélez, Universitat Autònoma de Barcelona

Enzo Mingione, Università di Milano-Bicocca

Isidre Molas Batllori, Universitat Autònoma de Barcelona

Almudena Moreno Minguez, Universidad de Valladolid

Joaquim Maria Molins López-Rodó, Universitat Autònoma de Barcelona

Marta Núñez Sarmiento, Universidad de La Habana

Josep Picó, Universitat de València

Ida Regalia, Università degli Studio di Milano

Eduardo Rojo, Universitat Autònoma de Barcelona

Juli Sabate Delgado, Universitat Barcelona

Enric Sanchís, Universitat de València

Graciela Delia Sarrible Pedroni, Universitat de Barcelona

Joan Subirats Humet, Universitat Autònoma de Barcelona

Marina Subirats Martori, Universitat Autònoma de Barcelona

Josep Maria Vallès Casadevall, Universitat Autònoma de Barcelona

Rosa Virós Galtier, Universitat Pompeu Fabra

ISSN: 2013-9004
Aquesta revista forma part del servei de Revistes Digitals de la Universitat Autònoma de Barcelona i funciona sobre Open Journal Systems.
Open Journal Systems és un programari lliure desenvolupat per Public Knowledge Project.