Aguiar, Fernando, Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)., España

ISSN: 2013-9004
Aquesta revista forma part del servei de Revistes Digitals de la Universitat Autònoma de Barcelona i funciona sobre Open Journal Systems.
Open Journal Systems és un programari lliure desenvolupat per Public Knowledge Project.