De la transmisión de contenidos a la socialización compleja

Autores/as

  • Jordi Collet i Sabé

Resumen

La forta crisi de les institucions socialitzadores tradicionals (escola, família i Església) té el seu revers en la crisi dels processos de socialització tal com s’havien entès fins ara. En el camp de les creences religioses, hi podem veure com aquest procés evoluciona des d’una socialització tradicional que caracteritzem com a «transmissió de continguts», fins a les noves formes de socialització que agrupem sota l’adjectiu de complexa. Alhora, defensem en l’article que, en l’actual model de «socialització complexa» de les creences religioses, els elements afectius i relacionals són molt influents per comprendre’n el desenvolupament i els resultats.

Palabras clave

nous processos de socialització, creences religioses, identitats, afectes

Publicado

01-10-2005

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.