Los latinoamericanos y las instituciones públicas en España. Percepción social de colectivos extranjeros

Autores/as

  • Graciela Sarrible

Resumen

A partir de la proposta sobre els components de la societat civil de Pérez Díaz, s’analitzen els migrants estrangers com a partícips en la societat espanyola. L’estudi de les formes de participació que s’ha escollit és la inscripció administrativa i la relació amb l’Estat. Es busca detectar i analitzar les formes de resposta dels immigrants internacionals en aquest àmbit, la qual cosa constitueix una forma de relació amb les institucions, independentment de la seva situació amb l’autoritat i de la disposició o no de permisos de residència. La distribució dels estrangers es classifica per continent de nacionalitat i es destaca netament la participació de les persones d’Amèrica. Les fonts de dades són: el cens de 2001, les amnisties de 2000 i 2001 i els registres de residents. Els resultats a Catalunya mereixen una menció especial, a més de l’anàlisi a escala estatal. Els llatinoamericans són el grup amb un major nombre de persones pendents de regularització, que, malgrat això, han fet la inscripció voluntària al padró. Les persones d’altres continents no fan aquesta inscripció si la seva situació no és regular o, almenys, en la proporció que ho fan les persones provinents d’Amèrica. En el seu cas, la forma de relacionar-se amb les autoritats és independent de la seva situació administrativa (posseir o no el permís de residència).

Palabras clave

latinoamericanos, España, inscripciones administrativas, regularizaciones

Publicado

01-10-2007

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.