Emancipación juvenil a través de la formación de la pareja. Una comparación entre los censos de 1991 y de 2001

Autores/as

  • Pau Miret Gamundi Centre d'Estudis Demogràfics - UAB

Resumen

Es busca analitzar l'emancipació familiar a través de la parella a Espanya en dos moments en el temps, 1991 i 2001. La font de dades la componen els fitxers de micro-dades dels censos de població. L'indicador que conforma la variable dependent és la relació entre el volum de persones que conviuen amb la seva parella i els que resideixen sense parella amb els seus pares. Les variables de control són el moment d'observació i el sexe. Les col · variables independents són l'edat, la relació amb l'activitat i el nivell d'instrucció. La tècnica estadística utilitzada és la regressió logística.

Palabras clave

modelos emancipación, familia, parejas, España, , leaving home models, family, partnership, Spain

Publicado

23-02-2010

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.