Del Programa de Educación Compensatoria al nuevo Plan para la Lengua y la Cohesión Social

Autores/as

  • Núria Llevot Calvet

Resumen

El Programa d’Educació Compensatòria va ser el fruit emblemàtic de la política reformista empresa el 1983 en el camp pedagògic. Es tractava d’un discurs destinat a corregir les desigualtats socials i assolir quotes més elevades de justícia social. Actualment, en el context català ha estat considerat necessari un doble canvi, davant el ràpid increment de la població escolar procedent de la immigració i l’aparició de noves formes d’exclusió social: per una banda, una adequada integració educativa, social i cultural de tot l’alumnat independentment del seu origen i condició, i, per l’altra, la consolidació de la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament i com a element de cohesió social en un marc plurilingüe.

Palabras clave

compensatòria, minories ètniques, escola, llengua i cohesió social

Publicado

01-10-2005

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.