Vol. 95, Núm. 2 (2010) Servicio de ayuda de la revista

Identitats i accions col·lectives

El segon número d’aquest volum 95 de Papers inclou un seguit d’articles que investiguen una qüestió tan complexa com la de les identitats, i també algunes recerques teóriques i aplicades sobre la lògica de les accions col.lectives. En primer lloc, ens trobem amb tres treballs que centren la seva atenció, des de diferents punts de vista sociològics, en les identitats de gènere (els de Poggio, Berga, i Mendoza i Ortiz). En segon lloc, les identitats nacionals són també objecte de discussió en els articles de Etherington i Gayo Cal. La dinàmica de determinats tipus d’acció col.lectiva és estudiada, des d’una perspectiva tèorica rigurosament formalitzada, a l’article de León Medina, mentre que la nota de recerca de Yeste Piquer ens informa cumplidament d’un cas concret de moviment social de recent actualitat al nostre país. Completen aquesta entrega dos articles de teoria sociològica que plantegen debats candents a la disciplina: la professora Lizón discuteix la teoria social del segle XX des de la dicotomia raons/causes, mentre que el text de Tena analitza les aportacions recents de la ciència social experimental sobre el pluralisme motivacional dels humans. Tres articles adicionals ens parlen sobre infància i migracions (Pàvez), igualtat d’oportunitats a la universitat (Belzunegui, Mañas i Moreno), i sociologia de l’alimentació (Callejo), camps en els que la recerca sociològica s’està desenvolupant apreciablement en els darrers anys.

D’altra banda, aquest és el primer número que ha estat gestionat i publicat íntegrament a través de la plataforma Open Journal Systems (OJS), a més de la corresponent versió en paper imprés. Des de l’Equip de Redacció volem agraïr a tot el personal implicat, així com als autors i evaluadors de la revista, totes les molèsties que s’han pres per fer possible aquest important canvi, que permitirà un funcionament més àgil i eficient de Papers.

L’Equip de Redacció

 

Portada/Créditos/Sumario/Normas

Portada/Crèdits  
Sumari  
249-251
PDF (Español)
Normes de Publicació  

Notas editoriales

Presentació número 95/2
Equip de Redacció

Artículos

Casting the ‘Other’: Gender Citizenship in Politicians’ Narratives
Barbara Poggio
257-275
PDF (Español)
Aprendiendo a ser amadas: la maternidad adolescente como una estrategia llena de sentido en contextos de riesgo social
Anna Berga i Timoneda
277-299
PDF (Español)
Reconstruir identitats i noves quotidianitats: el cas d'un grup de dones espanyoles a la Ciutat de Mèxic
Cristobal Mendoza,
Anna Ortiz Guitart
301-320
PDF (Español)
Nationalism, territoriality and national territorial belonging
John Etherington
321-339
PDF (Español)
¿Es posible escapar del nacionalismo?
Modesto Gayo Cal
341-361
PDF (Español)
La lógica de la acción colectiva en la producción de bienes públicos escalares
Francisco José León Medina
363-387
PDF (Español)
Encrucijadas teóricas en la sociología del siglo XX
Ángeles Lizón Ramón
389-420
PDF (Español)
El pluralismo motivacional en la especie humana
Jordi Tena Sánchez
421-439
PDF (Español)
La participación infantil en los procesos migratorios. Las niñas y los niños en familias peruanas en Barcelona
Iskra Pavez
441-455
PDF (Español)
La igualtat d'oportunitats a la universitat: les percepcions del PDI
Inma Pastor Gosálbez,
Àngel Belzunegui Eraso,
Blanca Moreno,
Carmen Mañas
457-481
PDF (Español)
La confiança en l'alimentació dins les societats modernes
Javier Callejo
483-504
PDF (Español)

Notas de investigación

Mapas conceptuales a partir de entrevistas cualitativas: Integración de métodos mediante el uso conjunto de ATLAS/ti y SPSS
Francisco José Miguel Quesada
507-529
PDF (Español)

Noticias

In Memoriam Gerald A. Cohen (1941-2009)
José Antonio Noguera Ferrer
533-537
PDF (Español)

Reseñas

Guillén, Mauro F. "La disciplinada belleza de lo mecánico. El taylorismo y el nacimiento de la arquitectura modernista"
Juan Manuel Iranzo Amatriain
539-543
PDF (Español)
Moreno, Luis (ed.). "Reformas de las Políticas de Bienestar en España"
José Adelantado Gimeno
544-547
PDF (Español)
Izquierdo Brichs, Ferran (ed). "Poder y regímenes en e mundo árabe contemporáneo"
Joan Coma Roura
548-552
PDF (Español)

Publicidad

Anuncis  
ISSN: 2013-9004
Aquesta revista forma part del servei de Revistes Digitals de la Universitat Autònoma de Barcelona i funciona sobre Open Journal Systems.
Open Journal Systems és un programari lliure desenvolupat per Public Knowledge Project.